לימוד ההלכה מאפשר לאדם
לבחור בטוב ולסור מרע.

כשילמד גם חסידות יהפוך
את הרע לטוב
 
ברוכים הבאים לחא"י.
חסידות ארץ ישראלית
ראה עקרונות החסידות
במאמר העורך בנושא.

 
 
קיצור יסודות חסידות א"י
ספרי יסוד - תומר דבורה ומסילת ישרים.
אהבת ארץ ישראל.
תורה ועבודה.
אהבת החברים - תפילה על רעים.
עבודת ה' לפי הש"ע.
לבוש - צנוע ונקי - אין חיוב ללבוש מיוחד
בשבת חולצה לבנה.
מיעוט בסגולות אלא אם הוכחו.
תיקון המידות
צמצום התאוות - מיעוט תענוגים
הרחקה מהכעס - "כעס בחיק כסילים ינוח"
הרחקה מהגאווה - אני - אותיות אין
מותר האדם מן הבהמה "אין"
אין  - ראשי תיבות אמירה, ידיעה נשמה.
אהבת גרי אמת והרחקת גרי אריות
קרוב רחוקים
שליח חסידות בית אברהם
במקומו בלבד ולא יצא לשליחויות מחוץ למקומו
 
 

הגדרת המדינה היהודית – כחסידות נשאף לעדכון והארת מגילת העצמאות לאור עיקרי האמונה ודרכו של אברהם אבינו.

ערכי יסוד חברתיים – נשאף לצדק חברתי - הגדלת המיסוי מהעשירים, עידוד הילודה, שאיפה לשוויון בנטל, עידוד עבודה עברית, שאיפה שכל זוג צעיר יוכל לרכוש בית יהודי בארץ ישראל בסיוע המדינה.

הקניית ערכי יסוד אמוניים מעשיים לכלל - תפילין לכל איש ישראלי, נרות שבת לכל אשה, טהרת המשפחה, אהבת השלום והאמת כדברי הנביא "האמת והשלום אהבו". שאיפה להכרה כיהודי למי שנולד לאם יהודיה.

צדק ומשפט            - נשתדל לממש את חוקי התורה במדינה היהודית בת זמננו. נאמץ את חוקי התנועה כחוקי התורה שכן כל חוק שהינו עפ"י השכל והנדרש לקיום בצוותא של בני אדם, הינו ראוי להתממש עפ"י התורה.

חינוך                    - נחנך לערכי היהדות ומדע ככלי לעבודת ה'. חינוך לשמירת בריאות הגוף והנפש מגיל קטן, התעמלות ציבורית.

השבת                - נשאף להגדרת השבת כיום מנוחה ציבורי במדינת ישראל והפסקת כל פעילות הניתנת להפסקה מבלי לסכן חיי אדם.

ממשל ופוליטיקה - אפשרות מגורים לכל יהודי בכל שטחי ארץ ישראל.

צבא                 - נשאף לשילוב תלמידי חכמים בצה"ל על מנת להאיר ולהפיץ יהדות.

עבודה זרה          - שלילת עבודה של זרים ככל שניתן, במידת הצורך הגבלתה בזמן.

צניעות            - הקניית ערכי חינוך לצניעות והרחקה מזנות ויחסי אישות אסורים עפ"י התורה.

כל הדבק בדברים שאמרנו הינו חסיד ארץ ישראל וממשיך דרכו של אברהם אבינו איש החסד והאמונה.

 

 
כל אחד יכול להיות שליח של הרב"י גם אתה וגם אני.
ה' הוא פה ה' הוא שם ה' הוא בכל העולם, למעלה למטה
מלפנים מארץ ועד מרום. אמנם ישנם
שליחים רשמיים של הרב"י אבל כל אחד יכול להיות שליח
בלתי רשמי ולפעול למען יהודי אחר, מעט או הרבה
 כל אחד לפי כוחו אבל במלוא כוחו(כדברי הרב"י), היה גם אתה שליח של
הרב"י והפץ את מעינות החסידות.
האתר מנוהל ע"י נאמני חסידות חב"ד בראשות השליח הבלתי רשמי
של הרב"י הרבפוגל משה. אל תהיה חלק מהמנגנון היה בן חורין
ומלא את חובת השליחות כמאמין הראשון אברהם אבינו.
 

 
 
 
גמ"ח התפילין ע"ש צילה ו 2 בניה ליאור וגילעד פעיל ליד בית הכנסת
 
הגמ"ח משאיל או/ו מעניק תפילין לנזקקים תמורת תמורה סמלית
 
תרומות לגמ"ח ניתן להעביר למ.ר טלפון 0506714661
 
 
 
 

בס"ד ‏יום שלישי 20 אוגוסט 2013

‏י"ד אלול תשע"ג

פלס"ר

"כעמוד האש להאיר להם ללכת יומם וליל"

לכבוד

מתפללי ביהכ"ס

מכובדי שלום רב!

הנני פונה אליכם ולכל אחד בנפרד בבקשה לבחון את אפשרותכם לאמץ ולקרב ללבכם ולו לזמן של עונות החגים העומדים בפתחנו.

את לוחמי פלס''ר –ולהעניק ללוחמים ובעיקר לאותם לוחמים שהם בודדים בארץ או אלה אשר באים ממשפחות מצוקה כלכלית ומאוד נודה לתרומתכם שבתרומות רוכשים ערכות מזון,בגדים,

וציוד לבית משמיכות,תנורים ועוד...

בתקופה זו הלוחמים פרוסים בפעילות מארבים בגבול הלבנון,וסוריה.

הח''מ בוגר יחידה זאת אשר שרד את קרבות

''עמק הבכא'' במלחמת יוה''כ 73.

מאז אותה תקופה ועד עצם היום הזה, הח''מ

מלווה את הפלוגה ,עוזר ללוחמים הצעירים

אשר הם בודדים בארץ, והנזקקים מלווה את הפלוגה בין בחרום ובימים כתיקונם.

זהו ובקיצור ,כדי שתדעו שתרומתכם מגיעה לכתובת

שהיא הלוחמים שלנו שהם ילדינו האהובים.

בכל אשר תעזרו תבורכו!

מקווה שתענו לבקשה,

ובזכות תרומתכם ואהבת ישראל שלכם

נזכה כולנו לשנה טובה

אמן כן יהי רצון!!!

בכבוד רב ותודה עמוקה

נוימרק מנחם

דואל:liran_men@walla.co.il

0522303465

נ.ב.

ניתן להעביר תרומות דרך:-

משה רבפוגל/לולו/שמעון
 
 

 
 
 
מיקומינו
האתר הינו האתר של המרכז הרוחני להפצת היהדות. המרכז הרוחני מופעל ע"י הצוות הרוחני של בית הכנסת המאוחד ברח' הראב"ע ברמת גן (ליד תחנת מכבי האש ושכונת רמת יצחק)-מצוי בתוך גן ה54.

בית הכנסת המאוחד כולל בתוכו את בית הכנסת נוסח ספרד ובית הכנסת נוסח אשכנז. מטרתינו המרכזית הינה לקרב ולהאהיב את תושבי האזור והסביבה לאמונת הייחוד, וכן כל יהודי באשר הוא בעיר רמת גן ומחוצה לה לאמונתנו, לייחוד ה' ואהבתו, לתלמוד תורה וקיום התורה והמצוות בפועל כדברי הרמב"ם והנביא "האמת והשלום אהבו".
' ' ' ' ' ' '
עיקרי האמונה
באתר נפרסם, נבאר ונפיץ את עיקרי האמונה שהם שלוש עשרה יסודותי ועיקריה כדברי הרמב"ם שכל יהודי שמקבלם נכלל בכלל ישראל ואף אם עבר על מה שעבר (עיקרי האמונה נכללים בדפים הסטטיים של האתר ולא ישונו).
פינת ההלכה היומית
ליבת האתר והרעיון המרכזי שלשמו האתר הוקם הינה המגמה להאיר ולפרסם את הדעות הנכונות בנושאים עיקריים באמונת ישראל ובענייני הזמן הזה.

נבאר, נאיר ונפרסם השקפות ודעות באמונה וזאת נעשה ע"י שאלות בסיסיות עליהם נענה כמיטב יכולתנו או/ו נפנה את השואל לגדולים וטובים מאיתנו שכבר דנו בנושא זה, או למקורות שמהם יוכל הפונה להגיע לאמת בכוחות והבנת עצמו. השאלות המרכזיות והחשובות יוצגו באתר-רב בית הכנסת הינו הרב יעקב אריאל שליט"א-יחד עם זאת האחריות הבלעדית לכלל התשובות וההתייחסויות שינתנו הינה על המרכז הרוחני של האתר.

אופי השאלות המתבקש באתר הינו שאלות ליבון בנושאי אמונה ודעת-אין אנו מתיימרים לפסוק או להשיב פסקי הלכה למעשה, מכיוון שבנושאים אלה קיימים אתרים רבים אחרים וספרות תורנית-בבחינת "עשה לך רב".

הכוונה רוחנית

אמר הרמב"ם קבל האמת ממי שאמרה. אנו רואים את עצמנו כהולכים לאורה של היהדות הרבנית, פוסקי ישראל ואנשי ההלכה בזמן הזה ובמיוחד: הרמב"ם, ר' יוסף קארו, הרמ"א, אדמו"ר הזקן ורבני חב"ד, ה"משנה ברורה", הרב משה פיינשטיין זצ"ל שמבלעדיהם איש לא ירים ידו ורגלו בישראל וכן רבני ספרד ואשכנז (אלה ואלה יסדתם בהררי קודש ועל כל אחד ללכת לפי מנהג אבותיו) ופוסקי הדור הזה.

בנושאי הגות ומחשבה אנו לוקחים מ: הראי"ה (הרב קוק), חב"ד (אדמו"רי חב"ד ובמיוחד הרבי השביעי הרבי מלוובאוויטש), שיטת ברסלב, ה"חזון איש" ועוד. מטרה נוספת שהצבנו לעצמנו הינה הארת נושאים מרכזיים ביהדות. נושאים אלה (כגון איכות הסביבה לפי חז"ל, החסידות, פרשת השבוע, סיפורי צדיקים, הנהגת הבריאות ועוד כמפורט לעיל)-יעודכנו אחת לתקופה וישונו בהתאם (נושאים אלה נכללים בדפים הדינאמיים שבאתר). כמו כן יוצגו באתר רוב הפעילויות המרכזיות של בית הכנסת המאוחד ובהם: רשימת הגמ"חים, שיעורי התורה שניתנים, אירועים שוטפים (כנסים, אירועים, התוועדויות חסידיות) ועוד.
אנו מתפללים לה' יתברך שיצליח דרכינו ונשיג את מטרתינו בכוחות משותפים.
בכבוד התורה
משה רבפוגל
מרכז רוחני

        מידע מודפס הכולל פסוק שלם או אחד מהשמות שאינם נמחקים מחייב גניזה.
התמונות באתר זה הינם מתוך האנציקלופדיה לבית ישראל באדיבות הרב רפאל הלפרין שליט"א
כל הזכויות על מבנה, עיבוד התכנים והרעיונות שבהם שייכות למלקט אולם התכנים עצמם הינם חלק ממורשתו היחודית של העם היהודי
    


צור קשר : mrhavakuk@walla.co.il


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים